GÖKÇEN ERDER NUMANOĞLU
Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti, Eğitmen
gokcen@nadisdanismanlik.com


On yılı aşkın süredir çocuk, çift ve aileler ile ilgili bireysel danışmanlık, meslektaş eğitimleri ve süpervizyonları, kurumlara yönelik danışmanlık ve grup çalışmaları alanında ve toplumsal iyiliği arttıracak projelerde çalışmaktadır.  Çalışmalarında başlıca teorik kökenli ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış Theraplay ve oyun terapisi çeşitleri, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), Çift Terapisinde Psiko-biyolojik Yaklaşım (PACT), Bilişsel Davranışçı Teori yöntemlerini kullanmaktadır. Ekolojik Sistemler Teorisi, Sistemik Teori ve hümanist psikoloji çalışmalarına çatı oluşturmaktadır. Psikoloji alanında yetkin, etik ve güvenilir olmayı felsefe olarak benimsemiştir. Anne-baba ve çocuk arasında kurulan ilişkiden, yetişkinlik hayatındaki kişinin hayat ile kurduğu ilişkilere ve romantik ilişkilere ve bunların ihlalleri üzerine uzmanlaşmıştır.

Eğitim Geçmişi ve Akademik Çalışmaları

Doğuş Üniversitesi Psikoloji lisans programında romantik ilişkilerde kadın ve erkeklerin kıskançlığa bakış açılarını deneysel metot kullanarak incelediği bir araştırma yapmıştır. Onur Derecesi ile Psikoloji lisans programını tamamladıktan sonra, Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programına katılmış, eğitimi boyunca Öğrenim ve Araştırma Asistanlığı yapmıştır. Gelişim psikolojisi, aile dinamikleri ve ilişkilerini içeren ve istatistiki analizinde Yapısal Eşitlik Modelini kullandığı “İş-Aile Dengesi ve Çocuklarda Dışsallaştırma ve İçselleştirme Problemleri: Ebeveynin Rolü” başlıklı tez çalışmasını yaparak uzmanlığını tamamlamıştır. Çeşitli üniversite ve danışmanlık merkezlerinde profesyonel çalışmalarına devam ederken, mesleki olarak kendini geliştirmeye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına bağlı Çift ve Aile Terapisi sertifika programını tamamlayarak devam etmiştir. Bu eğitimi boyunca, Sistemik Terapi, krize müdahale ve stratejiler, Bilişsel Davranışçı Çift Terapisi, İmago Çift Terapisi ve diğer deneyimsel çift ve aile terapileri metotları ve cinsel terapi üzerine süpervizyon almıştır. Çocuklukta yaşanan ilişkisel travma ve yetişkinlikte yaşanan romantik ilişki kalitesi üzerine araştırma önerisi sunmuştur.

Çalışmalarındaki temel amacı, psikoloji alanında edindiği ve ürettiği bilgi ve becerileri farklı yollarla dağıtarak ülkemizin bilgi toplumu olmasına ve toplumsal iyiliğine katkıda bulunmaktır.


Nadis Danışmanlık ©2011